Tuesday, 28 August 2012

rezeki halal

 Memperkenalkan cara mencari pendapatan lebih dan berganda dengan cara perniagaan internet yang halal disisi syarak. Mengikut pendapat ulamak terdapat 5 syarat yang menjadikan perniagaan melalui internet itu harus disisi syarak. Ianya adalah:
Pertama, dalam syarat jual beli mesti ada penjual, pembeli, lafaz kontrak atau akad, ‘sighah’ (isi kontrak) dan aset (benda yang hendak dijual). Kelima-lima syarat-syarat ini mesti dipatuhi terlebih dahulu.
Keduanya, penjual mestilah memiliki barang tersebut ataupun mampu untuk mewujudkan barang tersebut yang hendak di jual.
Ketiganya penjual juga mestilah orang yang telah baligh ( tidak semestinya Islam), cukup umur, barang-barang yang hendak dijual mestilah barang-barang yang halal yang bukan bersifat lucah, arak, atau perjudian.
Keempat ialah akad, iaitu akad boleh dibuat melalui internet dengan menggunakan borang pesanan yang jelas menyebut perincian barangan bagi mengelakkan ‘jahalah’ dan ‘gharar’; Cuma ‘tick’ pada item yang ingin dibeli dan hantar, itu sudah dikira akad dan diterima dalam syariah.
Kelima ialah sighah iaitu setiap maklumat yang terkandung dalam isi kontrak telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
        Melalui program perniagaan yang diperkenalkan oleh sahabat saya, jelas ianya memenuhi kelima-lima syarat diatas. Oleh itu janganlah ragu-ragu lagi, sertailah pelan perniagaan yang boleh membawa keuntungan berganda jika diusahakan dengan cara yang betul. Bimbingan dan tunjuk ajar yang berterusan juga akan diberi sehinggalah anda berjaya, dengan syarat anda rajin berusaha. Cuma klik laman web di bawah untuk bimbingan lanjut.
http://duitsenyap.com/

No comments:

Post a Comment